Kompleksowe
zarządzanie produktami
dojrzałymi

Analizy i rekomendacje
strategiczne

Badania i analizy
rynku

Fuzje i przejęcia
(M&A)

Promocja
wielokanałowa
(Multi - Channel)

Interim
Management

Jesteśmy zespołem profesjonalistów od lat związanych z rozwojem biznesu, marketingiem strategicznym, marketingiem operacyjnym oraz efektywnymi działaniami sprzedażowo-dystrybucyjnymi na rynku farmaceutycznym. Nasze doświadczenie, które zdobywaliśmy na różnych szczeblach dużych i mniejszych korporacji wykorzystujemy teraz do budowania wartości produktów i biznesu swoich klientów. Dzięki zaangażowaniu i pasji, jaką wkładamy w każdy projekt, nasza współpraca z Klientem ma charakter kompleksowy i długofalowy. Działamy zawsze zgodnie z regułą „win-win”, a nasze działania są etyczne i bezpieczne prawnie.

W naszych działaniach staramy się wyprzedzać potrzeby rynku i dostarczać naszym Klientom produkty nowatorskie, innowacyjne a przede wszystkim skuteczne. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, a każdy projekt rozpoczynamy od dokładnego zbadania rynku i przygotowania efektywnych narzędzi promocyjnych.

W obszarze rozwoju biznesu potrafimy dostarczyć wartość dodaną w postaci poszukiwanych produktów w każdym segmencie rynku (leki RX, leki OTC, leki szpitalne, suplementy diety, wyroby medyczne, dietetyczne środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, leki ziołowe, urządzenia medyczne i inne). Każdy projekt rozwoju biznesu wspieramy analizami strategicznymi i towarzyszmy Klientowi w wypracowaniu rekomendacji i działań wynikających z naszych analiz. Naszą rolę traktujemy jako partnerstwo, a nie jednorazową usługę.

Jedną z naszych kompetencji jest pełne zarządzanie promocją produktów dojrzałych, które nie są aktywnie wspierane przez Zespoły Sprzedaży. Poprzez nasze działania, staramy się utrzymać często padające udziały w rynku takich produktów, powstrzymać spadki sprzedaży i odpływ pacjentów, a także wygenerować jak największy zysk dla naszego Klienta.

Oferujemy też nasze doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć (M&A) na rynku farmaceutycznym. Prowadzimy projekty rejestracji produktów na rynku polskim.

WestCliff, ul. Szkolna 24, 83-035 Kłodawa
tel.:+48 601 222 311
NIP 584-146-64-61
www.westcliff.pl